Trafik Kazası Tazminatı Nedir?

Trafik Kazası Tazminatı Nedir?

Resmi açıklamalara göre trafik kazalarında her sene ortalama 5 bin bireyin öldüğü, 100 binden çok bireyin yaralandığı kaydedilmektedir. Fakat istatistiklere girmeyenlerle yaralı olarak kayıtlara geçtiği durumda daha sonra ölenleri de bu hesaba eklersek her sene ortalama 10 bin insanımız trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları %94 insan kaynaklı olmaktadır. İnsan kaynaklı kazalarda %27 sürücünün, %1 ise yolcunun hatası vardır. Geriye kalan %6 lık insan kaynaklı olmayan kazalar ise %5 vasıta, %1 yol kaynaklıdır.

Bu kazaların sebep bulunduğu parasal ve manevi yaralar gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde vasıta ve yolcu adedi arttıkça, trafik kazalarının da arttığını gözlemlenmektedir. Ülkemizde 1980 senesinde 36.914 kazada 4.199 şahıs ölüp, 24.608 şahıs yaralanırken; 1999’da 438.338 kazada 4.596 şahıs ölmüş, 109.899 şahıs yaralanmıştır. Bu kaza adedindaki aşağı yukarı 12 kat artışa paralel olarak parasal hasar 1980’de 27 milyon dolar iken, 1999’da 261 milyon dolara çıkmıştır. 1999 senesindeki bu 261 milyon dolarlık hasar ile 5 milyon şahıs asgari ücretle bir sene süre ile çalıştırılabilirdi. Ülkemizde son 20 senede trafik kazalarının namacıyla bulunduğu parasal hasar toplamı 2,3 milyar doları bulmuştur.

Trafik kazaları fazlası vakit organ ve uzuv yaralanmaları ya da kayıplarıyla sonuçlana bileceği gibi birtakım hallerde da ölümle neticelenebilir. Bu hallerde kayba uğrayanın kendisi ya da ölüm halinda mirasçıların uğradığı parasal ve manevi zararları telafi edebilmeleri amacıyla tazminat davası açma lüzumu meydana çıkmaktadır. Maddi ve manevi tazminat davasına dair çok sorulan birtakım suallere bu çalışmamızda kısaca değinelim istedik.

Maddi ve Manevi Tazminat davası Kimler Açar

Bu konuda çift bir fark söz konusudur. Eğer trafik kazası mağduru hayatta ise borçlar kanunun 41. 45. Ve 47. Maddeleri uyarınca bizzat kendisi parasal ve manevi tazminat davası açabilir. Eğer mağdur vefat etmiş ise onun vefatı ile parasal ve manevi zarar gören yakınları, annesi, babası, eşi, çocukları, kardeşleri, nişanlısı, bakım ve desteği altındaki şahıslar parasal ve manevi zararların tazmini amacıyla dava açma hakkına sahiptir. Mağdur ölmeden öncesinde tazminat davası açtıysa tekrar bu şahıslar davaya devam edebilirler.

Trafik kazasında Maddi ve manevi tazminat davası kime karşı açılır:

Kazada doğan zararların kazada eksikliği olan karşı doğrultudan talep etmek akla ilk gelen çözüm olacaksa da eksikliğin karşı doğrultuda olmaması, karşı tarafın zararı karşılayacak ekonomik hali olmaması ya da vefat etmesi halinda mirasçısının da bulunmaması gibi fazlası vakit karşılaşılan hallerde başvurulacak yer sigorta şirketleridir.

Zira ölümlü ya da bir uzvun yitirilmesi sonucunu doğuran trafik kazalarında tazminat miktarı yüksek olabileceği amacıyla karşı tarafın bunu karşılaması çok zor olabilir. Bu sebeple sigorta şirketine karşı açılacak dava en isabetli neticeleri doğurabilir. Karayolları Trafik Kanunu Madde 97 “Zarar gören, mecburi mali mesuliyet sigortasında öngörülen sınırlar içersinde direkt olarak doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabileceği gibi dava da açabilir.” Hükmünü içermektedir.

Davanın açılacağı sigorta şirketi kazaya sebebiyet verenin trafik ya da kasko poliçesini hazırlayan sigorta şirketi olabilir. Bu sigorta şirketleri bir birinden değişik şirketler ise her ikisine birlikten dava açılması da mümkündür.

BİZE ULAŞIN