Trafik Kazası Avukatları

Trafik Kazası Avukatları

Trafik Kazalarında Tazminat Nedir

Trafik kazasından doğan  zarar çeşitlerinden başlıcaları, insana dair maddi zararlar örneğin; çalışma performansının geçici ya da devamlı olarak kaybı, bir kimsenin yaşamını kaybetmesi neticesinde cenaze giderleri, ölenin desteğinden yoksun kalanların zararların tazmi şeklinde örnek  verebiliriz.

Trafik Kazalarında Tazminat Nasıl Alınır

Ülkemizde, vasıta kullanan şahıslara yeterli eğitim verilmemesi, trafik denetimlerindeki yetersizlikler, yollardan kaynaklanan eksiklik ve aksaklıklar, alkollü vasıta kullanımı, trafik kurallarına riayetsizlik gibi nedenlerden her gün yüzlerce maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü trafik kazası olmaktadır. Trafik kazaları sonucu, kazaya karışanların canı ya da beden bütünlüğü yanında, parasal olarak da zararlar ortaya gelmektedir. Trafik kazaları sonucunda meydana gelen maddi – manevi zararlar trafik kaza avukatları desteği ile dava ve sigorta şirketlerine başvuru yaparak alabilirsiniz.

trafik kazası tazminat davası

Trafik Kazalarında Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tazminat davaları nasıl açılır diye merak eden şahıslar yönünden tazminat davalarında temel neden mağduriyet halunun giderilmesidir. Bu noktada tazminat davasını açacak kişinin mağduriyetinin kanıt edilmesi lüzumir. Tazminat davası açmak istiyorum diyen şahıslar yönünden bilinmesi lüzumen bir başka husus ise, tazminat davasının nereye açılacağı hususudur.

Trafik Kazalarında Maddi Manevi Tazminat

Tazminat davaları, haksız fiil karşısındaki mağduriyetin giderilmesi adına açılacak olan dava türüdür. Tazminat davasını açmak istiyorum diyen bireylerin maddi tazminat veya  manevi tazminat davası olsun yaşadığı mağduriyeti davada ispat lüzumu gerekmektedir. Maddi tazminat davalarında yaşanılan zarar parasal anlamda somut olarak kanıtlanabilmektedir. Manevi tazminat davalarında ise zarar görmüş bireyler yaşadığı acı, keder ve ızdırabın tazminini talep etmektedir. Her iki tazminat türünde de bireylerin hak kayıplarının giderilmesi temel amaçtır. Bu amaçla hak kayıbının tazmini amacıyla bireylerin trafik kazası avukatları ile tazminat davasını açmaları önerilmektedir.

Trafik Kazalarında Araç Değer Kaybı

Trafik kazası neticesi hasar gören aracınızın, onarılmış olsa dahi, TRAMER kayıtlarında hasar geçmişi olarak gözükecektir. Araç Değer Kaybı ise bu kayıtlara herkes doğrulusunda ulaşılabilir olduğundan, emsal araç arasındaki değerin altında piyasası nedeniyle araçta değer kayıbı meydana çıkmaktadır. Trafik kazalarında araç değer kaybı nedeniyle, avukat desteği ile dava açabilirsiniz, yada sigorta şirketine başvurabilirsiniz.

Trafik Kazalarında Sakatlık Tazminatı

Trafik sonucu Hastane ve sakatlık giderleri için dava açılmak suretiyle talep edilir. Trafik kaza sonucu vücut bütünlüğünde eksilme oluşmuş ise yada  sakatlık neticesinde protez ve tedavi ihtiyacı nedeniyygiderleri de tazminat davasında talep edilebilmektedir. Bu sayede kişilerin mağduriyetleri kısmen de olsa giderilmektedir.

Trafik Kazalarında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Ölümlü trafik kazalarında vefat eden bireyin desteğinden yoksun kalmış şahıslar, bu mağduriyetlerinin telafisi amacıyla destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmektedirler. Bir çok şahıs meşru haklarını bilmedikleri amacıyla destekten yoksun kalma tazminatı alıp alamayacakları konusu ile ilgili problem yaşamaktadır. Burada destekten yoksun kalma tazminatı davası açıldığında trafik kazası neticesi ölüme sebebiyet veren sürücü, vasıta sahibi ve sigorta şirketi bu tazminattan ortak sorumludurlar. Burada trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı ödeyecek olan, ilk olarak trafik sigortasıdır. Dava neticesi trafik sigortasını aşan bir miktarda tazminata hümedildiğinde ise bu aşan kısım sürücü ve vasıta sahibi doğrulusunda ödenmektedir.

Trafik Kazası Avukatları

Trafik kazasının hukuki sonuçları olarak karşımıza maddi ve manevi tazminat karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle Tazminat konusunda uzman bir avukattan yardım almak en iyi yapılacak davranıştır. Ülkemizde, hemen hemen her gün trafik kazalarının yaşandığı bir durum mevcuttur. Trafik kazası nedeniyle tazminat davaları açmak isteyen kişilerin avukat dışındaki takipçilerden uzak durarak tüm haklarını en iyi şekilde korumak için mutlaka bir avukat yardımı almasını tavsiye ediyoruz.

BİZE ULAŞIN